top of page

Energieffektiv
Återvinning

Återvinningsbolaget har utvecklat och drivit insamlingssystem för källsorterat material sedan 2008. Vår vision är att erbjuda prisvärda och miljöeffektiva insamlingslösningar med målet att möjliggöra samt underlätta återvinning av våra kunders restprodukter. Vi utför all insamling i egen regi och kan därför garantera hög kvalité i alla led av processen.

 

Samtliga transporter körs på fossilfritt drivmedel

våratjänster

Våra tjänster

miljön

Återvinningsbolaget

och miljön

Miljön är vårt självklara fokus. Efterfrågan på källsorteringslösningar ökar i samma takt som vårt konsumtionssamhälle växer. Allt som konsumeras kommer i en förpackning. I rollen som transportör av källsorterat material så anser vi det självklart att våra transporter ska utföras med en så låg miljöpåverkan som möjligt.

Fossilfria transporter

Alla våra insamlingsfordon drivs på fossilfritt bränsle. Bränslet tillverkas således från förnybara resurser istället för icke förnybara naturresurser. En stor fördel med vårt fossilfria bränslet är att det dessutom ger upphov till 90 % lägre koldioxidutsläpp (CO2) vid förbrukning än vid motsvarande förbrukning av fossila bränslen. Vilket också ger våra chaufförer en hälsosammare arbetsmiljö med mindre exponering mot luftföroreningar. Drivmedlet vi använder oss av är baserat på hydrerade vegetabiliska oljor och kallas; HVO.

Specialbyggda insamlingsbilar

Nästa steg i processen att minimera våra transporters miljöpåverkan är en effektiv insamlingsteknik. Vi använder oss av specialbyggda lastbilar med komprimeringsskåp. Detta tillåter oss att erbjuda marknadens energieffektivaste insamling. I snitt förbrukar vi endast; 68 kwh per ton insamlat material vilket kan jämföras med en insamling av lätt lastbil utan komprimeringsskåp där i snitt; 369 kwh per ton insamlat material förbrukas. Således kan vi hantera och transportera hela fem gånger så mycket material för samma energiåtgång som alternativa insamlingstekniker.

henry-jean-baptiste-458451-unsplash.jpg
Contact

Kontakta oss!

Tack för ditt meddelande! Vi återkopplar inom 24 timmar!

Växel:   08-599 221 10
E-post: Info@atervinningsbolaget.se

Försäljning

Jonathan Bölzner

Telefon: 070–766 00 84

E-post:  jonathan@atervinningsbolaget.se

 

Drift

Daniel Hedkvist

Telefon: 076-392 02 44

E-post: daniel@atervinningsbolaget.se

Ekonomi

Jens Hellstedt

Telefon: 070-766 00 94

E-post: info@atervinningsbolaget.se

 

 

bottom of page