top of page

Restaurang, Hotell- och Butik

Restaurang, hotell och butiksverksamhet producerar ofta en betydande mängd avfall. Med detta följer ett naturligt ansvar att ta hand om och återvinna sina restprodukter. Vår vision är att erbjuda flexibla insamlingslösningar med miljöeffektiva avfallstransporter till marknadens bästa priser.

 

Detta uppnår vi genom att köra alla våra transporter i egen regi med specialanpassade insamlingsfordon vilket hjälper oss minimera antalet tippresor och maximera volymen insamlat material. Dessutom körs alla våra transporter på fossilfritt drivmedel.

 

  • Hantering och transport av källsorterat material

  • Insamling alla dagar oavsett röd dag

  • Inredning av soprum med informationstavlor och avfallsbehållare

  • Kontaktperson tillgänglig alla dagar i veckan

  • Energieffektiva transporter på fossilfritt drivmedel

Behöver ni hjälp med att starta hämtning av hushållsavfall från kommunen? Vi ser även till att ni får den mest kostnadseffektiva lösningen hos dem. Denna rådgivning erbjuder vi helt kostnadsfritt!         

ussama-azam-gSjZM294FQk-unsplash_edited.
bottom of page